Body Mass Index

BMI to skrót z języka angielskiego: „Body Mass Index”, czyli wskaźnik masy ciała (inaczej wskaźnik Queteleta II). BMI obliczamy dzieląc masę ciała podanej w kilogramach przez kwadrat wysokości podanej w metrach.

Oznaczanie wskaźnika masy ciała ma znaczenie w ocenie zagrożenia chorobami związanymi z nadwagą i otyłością, np.: choroby serca, rak lub cukrzycą. Podwyższona wartość BMI związana jest ze zwiększonym ryzykiem wystąpienia takich chorób.

Dla osób dorosłych wartość BMI wskazuje na:

a) wg podstawowej klasyfikacji:

 • < 18,5 – niedowagę
 • 18,5–24,99 – wartość prawidłową
 • ≥ 25,0 – nadwagę

 

b) wg poszerzonej klasyfikacji:

 • < 16,0 – wygłodzenie
 • 16,0–16,99 – wychudzenie (spowodowane często przez ciężką chorobę lub anoreksję)
 • 17,0–18,49 – niedowagę
 • 18,5–24,99 – wartość prawidłową
 • 25,0–29,99 – nadwagę
 • 30,0–34,99 – I stopień otyłości
 • 35,0–39,99 – II stopień otyłości (otyłość kliniczna)
 • ≥ 40,0 – III stopień otyłości (otyłość skrajna)

 

Uwaga! BMI nie jest wiarygodnym oraz jedynym wskaźnikiem zagrożenia chorobami, ale obliczając wskaźnik BMI możemy uzyskać pierwszy sygnał, że waga ciała jest nieprawidłowa.

The BMI calculator is from BMI-Club