Regulamin serwisu

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU www.fitbystep.pl
 
1.Zawartość strony internetowej jest w własnością firmy Fit by Step familyfitness club E. Lisowska, M. Staszak s.c. z siedzibą w Krakowie przy ul. Królewskiej 1.
 
2.Strona internetowa chroniona jest przepisami prawa polskiego, wszczególności ustawą z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r., Nr 80, poz. 904 z późn.zm.). Nie wolno jej w żaden sposób zmieniać, powielać, modyfikować, wprowadzać własnych rozwiązań bez pisemnej zgody firmy Fit by Step s.c.
 
3.Niniejszy Regulamin określa warunki oraz zakres dopuszczalnego korzystania zestrony internetowej znajdując się pod adresem: www.fitbystep.pl.
 
4.Fit by Step s.c.nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody będące wynikiem problemów technicznych (tj. wadliwe działanie strony internetowej, zła transmisja danych, awaria systemu komputerowego itp.), które mogą wpłynąć na poprawność, jakość oraz szybkość korzystania ze strony.
 
5.Firma Fit by Step s.c. informuje, żedane zawarte na stronie internetowej i jej podstronach nie stanowią oferty handlowej ani rekomendacji jakichkolwiek usług czy ich sprzedaży,a służą wyłącznie celom informacyjnym.
 
6.Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za prowadzenie lub zaniechanie wszelkich działań faktycznych i prawnych, których podstawą jest lub ma być wykorzystanie danych i treści zawartych na stronie internetowej.
 
7.Firma Fit by Step s.c. w każdej chwili ma prawo do zmiany, wycofania lub wstrzymania dowolnej funkcji, właściwości czy parametrów strony internetowej.
 
8.Wypełnienie formularza kontaktowego w sposób poprawny oznacza zgodę Użytkownika,w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926z późn.zm.), na gromadzenie i przetwarzanie jego danych osobowych przez firmę Fit by Step s.c. w celach statystycznych i marketingowych, a  także zgodą Użytkownikana otrzymywanie informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 ze zmianami).
 
9.Dane osobowe użytkownika przetwarzane przez Fit by Step s.c. oraz jego pośredników na potrzeby niezbędne do prawidłowego świadczenia usług za pomocą strony internetowej, jak również w celu nawiązania i wymiany kontaktów dotyczących obsługi wszelkich produktów finansowych, oferowanych i realizowanych przez firmę Fit by Step s.c. oraz jej partnerów współpracujących.
 
10.Przez pośrednikówi partnerów rozumie się podmioty,które nawiązały współpracę z Fit by Step s.c.
 
11.Dane osobowe Użytkownika, który wypełnił formularz zgłoszeniowy będą przekazywane pośrednikom i partnerom firmy Fit by Step s.c. wyłącznie w wyżej wymienionych celach.
 
12.Fit by Step s.c. nie ponosi odpowiedzialności za przetwarzanie i wykorzystanie przez pośredników danych Użytkownika w celach innych niż podane w niniejszym regulaminie.
 
13.Fit by Step s.c. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub ich zaniechanie przez pośredników i partnerów dotyczące obowiązków związanych z ochroną danych osobowych, których dane osobowe dostarczył Fit by Step s.c.
 
14.Użytkownikma prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich anulowania lub korekty.
 
15.Fit by Step s.c. wraz z partnerami współpracującymi są administratorem danych osobowych Użytkownika.
 
16.Regulamin obowiązuje aż do ewentualnego odwołania.