MASECZKA - KIEDY NALEŻY JĄ NOSIĆ W KLUBIE

Jak wiecie, otwarcie Klubu wiąże się z dostosowaniem do wytycznych odpowiednich instytucji.

Słów kilka o MASECZKACH
.
Zapoznajcie się i przestrzegajcie, prosimy!

-do klubu wchodzimy w maseczce
-z recepcją witamy się w maseczce
-przebieramy się w maseczce
-czekamy na zajęcia w maseczce
-na zajęciach ćwiczymy bez maseczki
-na siłowni ćwiczymy bez maseczki
-na treningu personalnym ćwiczymy bez maseczki
-wychodzimy z klubu w maseczce