ZAPOZNAJ SIĘ Z WYTYCZNYMI ORAZ ZASADAMI

Drodzy Klubowicze,

 Informujemy, że klub Fit by step zostaje ponownie otwarty 8.06.2020 (poniedziałek). Każda osoba korzystająca z usług naszego klubu jest zobowiązana do zapoznania się z Regulaminem:

Regulamin bezpiecznego korzystania z klubu Fit by step w związku z zapobieganiem rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19.

1. Na podstawie wytycznych GIS na terenie klubu może przebywać 1 osoba na 7m2. W klubie wyznaczono limit 70 osób mogących równocześnie przebywać na terenie całego obiektu.
2. Przy recepcji przebywać może tylko 1 klient z zachowaniem bezpiecznej odległości 2m – zostały wprowadzone oznaczenia w formie naklejek, informujące o strefach bezpieczniej odległości (jeśli widzisz kolejkę przy recepcji, poczekaj przed wejściem).
3. Klient przed wejściem do obiektu zobowiązany jest do wypełnienia oraz podpisania ankiety, oświadczenia oraz zapoznania się i zaakceptowania „Regulaminu bezpiecznego korzystania z klubu Fit by step w związku z zapobieganiem rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19”, który został udostępniony na stronie klubu, wysłany mailowo oraz jest dostępny w recepcji klubu.
4. Posiadacze kart MultiSport, w trosce o bezpieczeństwo, proszeni są o pobranie aplikacji z mobilną kartą MultiSport, która zapewnia bezdotykowy odczyt i rejestrację wejścia (więcej informacji na stronie: https://www.kartamultisport.pl/mobile/). Równocześnie karty nadal będą akceptowane.
5. W związku z zaistniałą sytuacją i w trosce o bezpieczeństwo, prosimy o przychodzenie punktualnie na zajęcia oraz opuszczanie klubu niezwłocznie po zakończeniu treningu.
6. Każdy klient zobowiązany jest do posiadania swojego ręcznika oraz maty do ćwiczeń.
7. Wprowadzona zostaje przerwa techniczna, codziennie w godzinach 13:00-14:00, podczas której klub zostanie zdezynfekowany i przewietrzony. Na czas przerwy technicznej, wszystkie osoby przebywające w klubie, zostaną poproszone o jego opuszczenie.
8. W klubie należy bezwzględnie przestrzegać 2m odległości od pozostałych ćwiczących oraz personelu, przypominać o tym będą oznaczenia w formie naklejek.
9. Każdy klient zobowiązany jest do noszenia maseczki. Wyjątek stanowi czas treningu.
10. Maszyny na terenie stref siłowni/cardio/kobiet/treningu personalnego zostały rozstawione w odpowiednich odległościach od siebie – 1,5m.
11. Osoby z tzw. grupy ryzyka (powyżej 60 roku życia lub cierpiące na choroby przewlekłe) proszone są, w miarę możliwości, o korzystanie z klubu w godzinach charakteryzujących się zmniejszoną frekwencją tj. godz. 11:00-13:00.
12. Dezynfekcja toalet będzie przeprowadzana co 2h przez personel klubu.
13. Na terenie klubu zostały rozmieszczone dodatkowe płyny do dezynfekcji rąk. Prosimy o skorzystanie z nich niezwłocznie po wejściu do klubu, po skorzystaniu z toalety, przed wejściem na salę ćwiczeń oraz wychodząc z klubu.
14. Na terenie klubu zostały rozmieszczone dodatkowe preparaty do dezynfekcji sprzętu oraz powierzchni, prosimy o dezynfekowanie przed oraz po użyciu: sprzętu (maszyn i akcesoriów) znajdujących się na siłowni oraz szafek na ubrania.
15. Ze względów bezpieczeństwa prosimy o  korzystanie ze swoich mat, równocześnie sprzęt klubowy oraz maszyny pozostają do dyspozycji z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i higieny (dezynfekcja).
16. Zapisy na zajęcia zorganizowane przyjmowane będą jedynie poprzez: kontakt telefoniczny, wiadomość e-mail, panel klienta na stronie
www.fitbystep.pl oraz aplikację GYMup!.
Do odwołania wycofana zostaje możliwość zapisu bezpośrednio w recepcji klubu.
17. Można uczestniczyć w 1 zajęciach dziennie.
18. Ze względu na zmniejszony limit uczestników zajęć zorganizowanych (Sala Dolna - max. 17 osób, Sala Górna - max. 14 osób), a co za tym idzie ograniczoną ich dostępność, prosimy o rygorystyczne przestrzeganie zasad zapisów oraz odwoływania swojego udziału w zajęciach (regulaminowy czas na odwołanie swojego udziału to maksymalnie 3h przed rozpoczęciem zajęć). Nieodwołane rezerwacje system automatycznie pobierze z karnetu. Osobom posiadającym karty partnerskie MultiSport/Fit Profit/Ok System, które nie odwołają zajęć, system Gymmanager zablokuje możliwość dokonywania rezerwacji przez panel klienta oraz aplikację GYMup!. Będą one mogły dokonać rezerwacji telefonicznej po weryfikacji.
19. Zapisując się na zajęcia prowadzone jednocześnie przez aplikację ZOOM zgodnie z grafikiem Klient zgadza się na transmitowanie jego wizerunku do uczestników zajęć online z zastrzeżeniem, że transmisja nie będzie w żadnym momencie ani nagrywana, ani udostępniana.
20. Sauna pozostaje nieczynna do odwołania.
21. W miarę możliwości prosimy o ograniczenie korzystania z szatni oraz sanitariatów. Osoby, które mają taką możliwość, proszone są o przyjście na trening już przebrane, z obuwiem zamiennym, które należy przebrać i umieścić w szatni pod szafkami.
22. Obowiązuje zakaz korzystania z suszarek nadmuchowych, w szatniach znajdują się dozowniki  z ręcznikami papierowymi.
23. Osoby naruszające zasady bezpieczeństwa zostaną upomniane oraz pouczone przez personel klubu, a w przypadku dalszego niestosowania się, poproszone o opuszczenie obiektu.
24. Wszystkie wytyczne mogą ulec zmianie.